نقشه سایت

صفحه اصلی

درباره ما

شرح وظایف اداره کل

تاریخچه تشکل ها

نمودار سازمانی اداره کل

ارتباط با ما

معرفی سایت اداره کل

قوانین و مقررات

راهنمای تشکیل تشکل

مراحل تشکیل تشکل های صنفی (شورا،کانون،انجمن،نماینده کارگر)

کانون شورا

شورا

فرم های مرتبط با تشکل ها

نمونه اساسنامه تشکل های صنفی ( شورا،کانون،انجمن )

فرآیند ثبت تشکل های صنفی(شورا،کانون،انجمن،نماینده کارگر)

مراحل تشکیل انجمن های صنفی هنرمندان

چک لیست ها و شیوه نامه های اداره کل

راهنمای اخذ کدشناسه ملی

کتب و مقالات

آموزش

سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی

سازمان جهانی کار ILo

آموزش قانون و مقررات مرتبط با تشکل ها

تجربیات تاسیس نظارت و ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی

واژه ها و اصطلاحات سازمان های کارگری و کارفرمایی

پرسش و پاسخ

خدمات الکترونیک

معرفی تشکل ها

واژه

فهرست تشکل های دارای اعتبار

لینک تشکل های عالی

لینک تشکل های فرااستانی و سراسری

تعاریف و مفاهیم

سازمان بین المللی کار

ترويج

نظارت

ثبت

بردهای اطلاع رسانی1

برد اطلاع رسانی 2

برد اطلاع رسانی 3

کال سنتر

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها