فعالیت ها و اقدامات اداره ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی

 
1- برگزاری نشست های منطقه ای مقام عالی وزارت با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی
تاکنون سه نشست از این سلسله نشست ها برگزار گردید و هم اکنون درحال تمهیدات نشست چهارم هستیم . نشست چهارم با حضور استان های بوشهر ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، کرمان و فارس در آینده ی نزدیک برگزار می گردد .

2- طرح الکترونیکی شدن چاپ آگهی های ثبت در روزنامه رسمی کشور
این طرح به همت همکاران اداره ثبت پس از طی مراحل الکترونیکی شدن انجام و از تاریخ 98/8/15 همه مراحل درج و چاپ آگهی اداره کل در روزنامه رسمی به صورت الکترونیکی انجام می گردد .
 

 


3- به روز رسانی وب سایت اداره کل
صفحه جدید وب سایت اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به همت سرکار خانم سرمدی پس از تلاش یکماهه در تاریخ 98/9/11 بارگذاری گردید.

4-به روز رسانی آمار تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور از مهرماه سال جاری آمارتشکل ها به صورت ماهانه از استان ها اخذ و جمعبندی می گردد ، با توجه به off line بودن نرم افزار اداره کل تصمیم بر این شد که آمار به صورت ماهانه اخذ گردد. با این فعالیت درصد بالایی از تناقض های آماری قبلی کاسته می شود .
 
5- به روز رسانی بایگانی الکترونیک پرونده های تشکل های ستاد
پس از انجام مجمع و تغییرات هیات مدیره مدارک مربوطه در بایگانی الکترونیک بارگذاری می گردد و در حال حاضر مستندات موجود در پرونده ها در بایگانی به روز می باشند .

6- پی گیری امور مربوطه به اخذ کد شناسه ملی
مکاتبه با استان ها و اخذ نظر آن ها درخصوص مشکلات اخذ شناسه ملی و جمعبندی و مکاتبه با نماینده محترم وزارت متبوع در سازمان ثبت شرکت ها ، این مشکلات برای سازمان ثبت ارسال گردید و منتظر بر طرف شدن و تسهیل اخذ کد شناسه ملی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی هستیم .

 

7- شیوه نامه ثبت تشکل های فرااستانی شیوه نامه ثبت تشکل های فرااستانی

فعالیت های ثبت و صدور مدارک تشکل های کارگری و کارفرمایی

اسفند ماه 1398

- ثبت انجمن صنفی کارفرمایی سراسری تولیدکنندگان نشاء سبزی و گیاهان زینتی ( موسس )

- ثبت انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی ( موسس )

- ثبت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قطعه سازان خودرو ( موسس )

- ثبت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی ( موسس )

- تغییرات هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی کارفرمایی فنی و انرژی

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان اسباب بازی

- انتخاب بازرس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع چرم ایران

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های آب و فاضلاب

-تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

-...

بهمن ماه 1398

- ثبت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان محصولات LED ( موسس )

- ثبت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی موسسات حقوقی، داوری و مشاوره ( موسس )

- تجدید انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگری خبرنگاران سراسر کشور

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدمات فرودگاهی ایران 

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیستم های کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار کشور

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لوله و اتصالات P.V.C

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مشاور حفاظت فنی و خدمات دهندگان فنی و ایمنی

- تجدید انتخابات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی پرورش دهندگان مرغ تخم گذار

- تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شیرآلات بهداشتی

- ...

 دی ماه 1398

- تغییر نشانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی

-تغییر نشانی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان جوجه یکروزه

-تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پوشاک ایران

-تجدید انتخاب بازرس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان محصولات یکبار مصرف گیاهی ( تازه تاسیس )

-ثبت تازه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی زنان فعال اقتصادی ساختمانی کشور

- تجدید انتخاب بازرس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدمات فرودگاهی ایران

...

آذرماه 1398

- برگزاری نشست منطقه ای 3 در تاریخ 27/9/98 با حضور نمایندگان تشکل های کارگری استان های خراسان جنوبی- خراسان شمالی - خراسان رضوی - مازندران - گلستان و یزد و مقام عالی وزارت - مدیران سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار

- آگهی ثبت انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکرخام

- آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های راه سازی ایران

- آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی

- آگهی انحلال انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

- آگهی تغییرات هیات مدیره و تغییر نشانی انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

- ...