اطلاعیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره تشکیل انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه

براساس اعلام فرزاد یوسفی مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های حرفه‌ای فعال در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند از تاریخ انتشار این اطلاعیه به مدت سه ماه برای ارسال تقاضای تاسیس انجمن صنفی سراسری ذی ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود به اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت متبوع مراجعه کنند.
اطلاعیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره تشکیل  انجمن‌های سراسری فرهنگ، هنر و رسانه

پیرو ابلاغ مصوبه شماره 105569‌/ت 56914 ه مورخ 98‌/8‌/22 هیات محترم وزیران در راستای اجرای جزء یک بند (چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه و به موجب بندهای 4 و 7 مصوبه مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و 7 نفر از نمایندگان تشکل‌های فعال حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تشکیل و مامور و مسئول اجرای بخش‌های مربوطه و تدوین دستورالعمل‌ و شیوه‌نامه‌ اجرایی آن گردید. همچنین به موجب تصویب‌نامه یاد شده "اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند."
براساس این مصوبه، صنوف مشمول که پیشتر در تشکیل انجمن‌های صنفی مربوطه محدودیت‌هایی از قبیل احراز شرایط لازم منطبق با مقررات آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط ازجمله کمبود تعداد مورد نیاز اعضای لازم در یک رسته تخصصی در استان را داشتند و همچنین آیین نامه مذکور اجازه تشکیل تشکل مورد نظر آنها در سطح سراسری را نمی داد ؛ از این پس می‌توانند تقاضای خود را به شرط دارابودن حدنصاب 200متقاضی برای تاسیس انجمن یا 200عضو برای تبدیل وضعیت انجمن ، به این اداره کل ارایه نمایند و در صورت ابهام در ثبت یا شمول متقاضیان به مفاد تصویب‌نامه ، کمیسیون موضوع بند 4 تصویب‌نامه هیات وزیران یا همان کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ، هنر و رسانه صالح به اعلام نظر خواهد بود.
بنابراین کمیسیون فوق پس از جلسات متعدد، موفق به تصویب دستورالعمل و همچنین شیوه‌نامه تاسیس انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون‌های مربوط شد که در همین راستا برابر بند 7 تصویب‌نامه هیات وزیران به تایید و موافقت وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.در ادامه هر دومتن طی‌نامه‌های شماره 4855 مورخ 99‌/1‌/20 و شماره 30966 مورخ 99‌/2‌/31 مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به مدیران کل اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ابلاغ شده است.
با تصویب و ابلاغ دستورالعمل و شیوه‌نامه یادشده ، مصوبه هیات وزیران وارد مرحله اجرا شده و هر دو وزارت‌خانه آماده پاسخگویی به تقاضای متقاضیان هستند.
نکته قابل توجه این که با توجه به سابقه فعالیت تشکل‌های فعال موجود در حوزه فرهنگ و هنر ورسانه ، برابر ماده 4 شیوه‌نامه یادشده "کلیه انجمن‌های موجود فعال درحوزه فرهنگ، هنر و رسانه که مورد تایید کمیسیون هستند، سه ماه از تاریخ انتشار اطلاعیه کمیسیون فرصت دارند حسب مورد نسبت به ارسال تقاضای تاسیس انجمن‌های صنفی سراسری ذی‌ربط یا تقاضای تبدیل وضع خود و تکمیل مدارک و تحویل آن به کمیسیون یا اداره کل (سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اقدام کنند. چنانچه باانقضایاین مهلت،تقاضای ازسوی انجمن‌های مذکورارایه نشود،هرذی‌نفع واجدشرایطی می‌تواندبارعایت این شیوه‌نامه،اقدام به ثبت تقاضای تاسیس انجمن صنفی در اداره کل کند".
البته مهلت سه ماهه مذکور در این ماده، در موارد خاص، برای انجمن‌هایی که بنا به دلایل موجه و مورد تایید کمیسیون موفق به طرح تقاضای خود نشوند، صرفاً برای یک مرتبه و حداکثر تا مدت سه ماه با تصویب کمیسیون قابل تمدید است. بنابراین از تاریخ این اطلاعیه ضروری است تشکل‌های فعال موجود مانند انجمن‌های هنرهای تجسمی، کانون‌ها و انجمن‌های ذیل خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی در خصوص این مسئله و اخذ تصمیمات لازم تسریع نمایند.

۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
کد خبر : ۲۰۵,۳۷۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید