آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پوشاک ایران

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پوشاک ایران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت وزیران و مدارک ارسالی از انجمن، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن که در مجمع عمومی عادی مورخ 98/9/13  انتخاب شده اند از تاریخ 98/11/15 هر کدام به مدت 2 سال و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه هیات مدیره مورخ 98/6/16 تعیین شده اند به شرح زیر می باشد :
1- آقای سومبات هاقوپیانس تازه کند ؛ رییس هیات مدیره
2- آقای حمید عظیمی بلعرض ؛ نایب رییس
3- آقای علیرضا شخمکاری ؛ خزانه دار
4- آقای پژمان نیاکی ؛ دبیر
5- آقایان مجید فخار- ایرج طائفی سهزابی-محمد حسین واحدی ترکمانی-بهروز محمودی یزدانی- میر رمضان موسوی ؛ اعضاء اصلی هیات مدیره
6- آقای جعفر جهان پاک ؛ اعضاء علی البدل هیات مدیره
7- آقای میر محمد علی گلچوبیان ؛ بازرس اصلی
8- آقای مسعود نیک پور ؛ بازرس علی البدل
به استناد ماده 23 اساسنامه و صورتجلسه هیات مدیره ، کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء ثابت خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

فرزاد یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

 
۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۵۸
کد خبر : ۱۸۵,۵۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید