آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت

آگهی تجدید انتخابات  انجمن  صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت وزیران و مدارک ارسالی از انجمن صنفی ، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون که در مجمع عمومی عادی مورخ 98/4/15 به ترتیب به مدت 3 و 1 سال از تاریخ مذکور انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره آن در جلسه هیات مدیره مورخ 98/7/7 تعیین شده اند به شرح زیر می باشد:
1- آقای هاشم نامور  ؛ رییس هیات مدیره
2- آقای محمد علی دادور ؛ نایب رییس
3- آقای غلامرضا باقری دیزج ؛ خزانه دار
4- آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی ؛ دبیر 
5-آقایان لطف اله هنگی و مرتضی ابراهیمی ؛ 
اعضاءاصلی هیات مدیره 
6-آقای فرهاد کاویانی ؛ 
عضو علی البدل هیات مدیره 
7- آقای بابک طاوسی ؛ بازرس اصلی
ضمناً، برابر ماده 22 اساسنامه و صورتجلسه مورخ 98/4/15 هیأت مدیره انجمن صنفی کلیه اسنادمالی ،قراردادهای تعهدآورکه به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضای مشترک رییس هیات مدیره و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

فرزاد یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی 

۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲
کد خبر : ۱۸۰,۳۷۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید