اهم فعالیت ها و اقدامات اداره نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی

"عملکرد اداره نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی در بهمن ماه 1398 "
1-حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن های صنفی لوازم خانگی کوچک ، طراحان گرافیک ایران، افزودنیهای صنایع غذایی، شرکتها و موسسات دانش بنیان پتروشیمی و نفت، افزودنیهای سیال حفاری ، شرکتهای اتوماسیون صنعتی، انجمن کارگری دریانوردان تجاری ایران ، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، انجمن ماشین سازان صنایع غذایی، انجمن شرکتهای ساختمانی ایران، انجمن شرکتهای بهره برداری نیروگاه های برق ایران ، دفاتر خدمات زیارتی، صنایع چوب ایران، صنعت سیمان، مراکز معاینه فنی خودرو، صادرکنندگان ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، مواد شیمیایی صنعت ساختمان، تولیدکنندگان اسباب بازی، جایگاههای پمپ بنزین سراسر کشور.
2-بررسی و رسیدگی و تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات ارجاعی بیش از 120 نامه و مکاتبه صادرشده .
3-بررسی و رسیدگی نامه ها و شکوائیه های ارجاعی در سامانه شکایت بیش از 30 مورد .
4-شرکت در جلسات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هم اندیشی و بررسی مشکلات و حل و فصل اختلافات بیش از 34 جلسه .
5-شرکت در جلسات تخصصی از جمله سامانه روابط کارو ;کمیته همایش ملی کار و ....، 4 جلسه .
6-اظهار نظر در خصوص مقررات ، شیوه نامه ها و مقررات بیش از 10 مورد .
7 -بررسی و تکمیل مدارک انتخاباتی انجمن های صنفی و کانون های مربوط و تهیه گزارشات نهایی 13 پرونده انتخاباتی تهیه و تکمیل و ارسال شد .
8-بررسی و مکاتبه تشکیل کمیته و کارگروه بررسی و تغییر عنوان انجمن های صنفی پیمانکاران عمرانی .
9-بررسی پرونده و اساسنامه و مدارک انجمن های صنفی و کانون های مربوط 21 پرونده .
10-مکاتبه ،پی گیری و تهیه آمار و اطلاعات انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای جاده ای کل کشور و ارائه گزارش 31 استان .
11-پی گیری تلفنی برگزاری مجامع سالیانه و تجدید انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی کانون های مربوط بیش از 30 مورد .
12-راهنمایی و مشاوره تلفنی و حضوری سازمانهای کارگری و کارفرمایی بیش از 200مورد .
13-بررسی و اظهار نظر در خصوص اساسنامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مربوط (کانون رانندگان حمل کالا ، انجمن افزودنیهای صنایع غذایی ، کانون شرکتهای حمل کالای جاده ای ، انجمن صنعت تاسیسات و ................ ) .

"عملکرد اداره نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دی ماه 1398 "

1- مجامع انجمن های صنفی و کانوهای کارگری و کارفرمایی برگزار شده با حضور ناظران اداره کل :
حضور در انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران ، انجمن تولید تنباکوی معسل، انجمن شرکت های آب و فاضلاب ، دریانوردان تجاری ( مرحله اول)، سازندگان یو پی اس ، طراحان گرافیک ( مرحله اول )، شرکت های نمایندگی بیمه البرز ، صنعت باتری ،کانون سراسری ، دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی، شرکتهای حمل و نقل ریلی ، شرکتهای دانش بنیان ، پژوهشی نفت ( مرحله اول ) ، ظروف یکبار مصرف گیاهی ، کانون سراسری مرتعداران کشور، صنایع فروآلیاژ ایران، کانون سراسری انجمن های صنفی مرغ گوشتی، تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران، صنعت تاسیسات، صنایع چوب ایران ( مرحله اول )، شرکتها و موسسات مشاور مدیریت ایران ( مرحله سوم )، صنعت آب و فاضلاب ( مرحله دوم ) ، تولید کنندگان سویا ،پیچ و مهره ایران ، بتن سبک اتو کلاو شده ، شرکتهای ساختمانی ایران (مرحله اول ) ، درب بطری آشامیدنی ، صنایع چوب و ..... .
2-بررسی و رسیدگی و تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات ارجاعی بیش از یکصد وده نامه و مکاتبه و صادرشده .
3-بررسی و رسیدگی نامه ها و شکوائیه های ارجاعی در سامانه شکایت و تهیه پاسخ بیش از 23 مورد .
4-شرکت در جلسات تشکل های کارگری و کارفرمایی و هم اندیشی و بررسی مشکلات و حل و فصل اختلافات بیش از 40 جلسه .
5-شرکت در جلسات تخصصی از جمله سامانه روابط کار، و سایر جلسات داخلی 2 جلسه .
6-اظهار نظر در خصوص مقررات ، شیوه نامه ها و مقررات بیش از 20 مورد .
7 -بررسی و تکمیل مدارک انتخاباتی انجمن های صنفی و کانون های مربوط و تهیه گزارشات نهایی 22پرونده انتخاباتی تهیه و تکمیل و ارسال شد .
8-بررسی – رسیدگی و تنظیم لایحه دفاعیه دیوان عدالت اداری 2 مورد .
9-بررسی پرونده و اساسنامه و مدارک انجمن های صنفی و کانون های مربوط 54 پرونده .
10-پی گیری برگزاری مجامع سالیانه و تجدید انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی کانون های مربوط بیش از 35 مورد .
11-راهنمایی و مشاوره تلفنی و حضوری سازمانهای کارگری و کارفرمایی بیش از 300مورد .
12-بررسی و اظهار نظر در خصوص اساسنامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی مربوط (کانون شرکتهای سواری کرایه ، انجمن تنباکوی معسل ، شرکتهای نمایندگی بیمه، دریانوردان تجاری ایران، انجمن صنفی شرکتهای ریلی ، صنایع فرو آلیاژ، درب بطری آشامیدنی ،انجمن چربیهای خوراکی