نشست منطقه ای 3 برگزار شد ...    عکس های نشست منطقه ای 3 عکس های نشست منطقه ای 3
 
با پیشنهاد پیشکسوتان جامعه کارگری و استقبال مقام عالی وزارت مبنی بر برگزاری جلسات منطقه ای با نمایندگان تشکل های کارگری پس از تقسیم سراسر کشور به شش منطقه این جلسات در حال برگزاری است .

نشست منطقه ای ( منطقه یک ) : با نمایندگان تشکل های کارگری استان های تهران ، قم ، سمنان ، البرز و مقام عالی وزارت ، حوزه معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی در مرداد 98 برگزار گردید.

نشست منطقه ای ( منطقه دو ) : با نمایندگان تشکل های کارگری استان های اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و مرکزی و مقام عالی وزارت ، حوزه معاونت روابط کارو سازمان تامین اجتماعی در مهر 98 برگزار گردید .

نشست منطقه ای ( منطقه سه ) : با نمایندگان تشکل های کارگری استان های خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی ، گلستان ، مازندران ، یزد و مقام عالی وزارت ، حوزه معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی در آذر 98 برگزار خواهد شد ...

• مشترکات دو نشست منطقه یک و دو ( نظرات نمایندگان کارگران )
1- معیشت کارگران
2- همسان سازی حقوق بازنشستگان
3- امنیت شغلی کارگران
4- آموزش مستمر کارگران
5- عملیاتی و اجرایی شدن آیین نامه تبصره 1 ماده 7درخصوص قراردادهای موقت
6- ساماندهی و یا حذف شرکت های خدمات دهی نیروی انسانی
7- تکمیل و توسعه و تعمیق سه جانبه گرایی
8- درمان و بیمارستان های تامین اجتماعی
9- مسکن کارگران
10- راه اندازی سامانه جامع
11- آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون کسب و کار
12- اجرایی نمودن کمک های غیرنقدی و یا بن های کارگری