آشنایی با سازمان بین المللی کار و اصول و حقوق بنیادین کار
قسمت اول
چیستی موازین یا معیارهای بین المللی کار ( ILO)
اسنادی هستند که از سوی سازمان بین المللی کار(ILO) تصویب می شوند و جهت تصویب مراجع قانون گذاری داخلی و اجرا و به منظور ملحوظ قرار دادن آن در سیاست ها و برنامه ها و تدوین مقررات به کشورهای عضو ارسال می شوند.
 
قسمت دوم
گونه شناسی موازین بین المللی کار
• مقاوله نامه ها (Convention)
• توصیه نامه ها (Recommendations)
• بیانیه ها (Declarations )
• قطعنامه ها (Resolutions )
• پروتکل ها (Protocols )
 
قسمت سوم
تاریخچه : از تکوین موازین بین المللی کار تا پیدایی سازمان بین المللی کار ILO
• کوشش های فردی
• کوشش های جمعی
کوشش های فردی
• ژاک نکر Jacques Neker - 1804-1732
بانکدار و وزیر فرانسوی . انتشار کتاب درباره اهمیت عقاید مذهبی در اواخر قرن 18
• رابرت اون Robert Own 1858-1771
کارخانه دار انگلیسی که در سال 1818 با ارسال یادداشتهایی برای گردهمایی روسای پنج کشور خواستار اقدامات جمعی برای : - بهبود وضع کارگران - تشکیل یک کمیسیون کار برای کاهش ساعات کار
• آدولف بلانکی Adolphe Blanqui 1845-1798
استاد اقتصاد کار دانشگاه سوربن – تاکنون عهدنامه های بسیاری بین کشورها برای کشتن مردم بسته شده است .چرا امروز قراردادهایی برای ادامه حیات و بهبود زندگی مردم منعقد نگردد.
 
قسمت چهارم
کوشش های جمعی :
در نیمه دوم قرن نوزدهم
• گروه های مارکسیست و سوسیالیست
• قیام اسپارتاکسیت ها در آلمان به رهبری روز الوکزامبورگ (1919-7170)
• شکل گیری کمینترن( اتحادیه احزاب کمونیست جهان) با ایده وحدت اتحادیه های کارگری در سطح جهان (1943-1919)
• مجلس ملی فرانسه ، موضوع تدوین مقررات بین المللی کار و حمایت نمایندگان از آن ( کاهش ساعات کار زنان و نوجوانان)
 
قسمت پنجم :
سال 1900 میلادی:
سازمان های مختلفی که به منظور تشویق دولت ها به ایجاد و پذیرش مقررات بین المللی کار به وجود آمدند در این سال در پاریس گرد هم آمدند و " انجمن بین المللی حمایت قانونی از کارگران " را تاسیس کردند که سنگ بنای سازمان بین المللی کار (ILO) تلقی می شود. این انجمن غیر دولتی بود ولی بعدها نمایندگانی به آن از سوی دولت ها ارسال شد.
سال 1901 میلادی:
تلاش های انجمن به ثمر نشست و سرانجام عهدنامه های دو جانبه و چند جانبه ای میان فرانسه و ایتالیا و سپس چند دولت در راستای حفظ حقوق کارگران در سطح بین المللی منعقد شد. دفتر انجمن هم در شهر بال سوئیس افتتاح شد که نخستین دفتر بین المللی کار تلقی می شود.
1906-1905 :
با ابتکار انجمن نخستین عهد نامه ها با حضور 13 کشور عضو انجمن در زمینه های زیر به تصویب رسید:
• منع استعمال فسفر در صنعت کبریت سازی
• مقررات کار زنان در شب
عدم حضور کشورهای مستعمره باعث شد تا انجمن طرح موافقتنامه های دیگری را میان کشورها در 1913 و 1914 فراهم نمایند . اما در ماه اگوست این فعالیت ها متوقف شد.
25 ژانویه 1919 ؛ عهدنامه صلح و روسای:
کمیسیونی مرکب از 15 نفر از کشورهای مختلف مامور رسیدگی به مسئل کارگری شدند و بر روی سه اصل توافق کردند:
• لزوم ایجاد همکاری دائمی برای تنظیم مقررات بین المللی
• لزوم شرکت کارگران و کارفرمایان به نحوی که سازمان مورد نظر تشکیلاتی دولتی نباشد.
• این نهاد بتواند مقرراتی را به تصویب برساند که شرایط کار کارگران را بهبود ببخشد.
طرح " عهدنامه تاسیس سازمان دائمی به منظور تنظیم مقررات بین المللی کار" ( فصل سیزدهم معاهده صلح و روسای- اولین اساسنامه سازمان بین المللی کار)
در مقدمه آن آمده است: " صلح جهانی پایدار را جز بر اساس عدالت اجتماعی نمی توان پایه ریزی کرد"
( دکترسید مرتضی فتاحی- آبان 97)
تهیه و تنظیم: زهرا طورانی – کارشناس اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی